Leader 2005-2013 » Leader+ » Výzvy, dokumenty pro žadatele

30.6.2006

V souvislosti s novu právní úpravou na úseku veřejných zakázek se od 1.7.2006 mění podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství následovně:

  • Žadatel/příjemce pomoci je povinen od 1.7.2006 vybrat dodavatele pro realizaci projektu v souladu s novým zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
  • Zadávání veřejných zakázek zahájené před 1.7.2006 se dokončí podle dosavadních právních předpisů (§ 158 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb.).
  • Zadávání ostatních zakázek (tj. pod 2 mil. Kč bez DPH a do 50 % podpory) může žadatel/příjemce pomoci dokončit podle původního znění Pravidel OP Zemědělství.

V souvislosti s výše uvedeným bude provedena aktualizace Pravidel pro žadatele, a to v co nejkratším možném termínu.

Zdroj: Tiskové oddělení Ministerstva zemědělství ČR.


23.1.2006
Druhé kolo příjmu žádostí o podporu do programu Leader+
Místní akční skupina Hornolidečsko v souladu s Integrovanou územní strategií Místní akční skupiny Hornolidečsko vyhlašuje 2. kolo výzvy k předkládání žádostí o finanční pomoc na projekty z podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+), investiční záměr b) v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství na období 2004 – 2006.

Datum vyhlášení výzvy: 27.1.2006
Datum ukončení příjmu žádostí:   28.2.2006 do 14.00 hod.

  

 

 

 

22.8.2005
První kolo příjmu žádostí o podporu do programu Leader+
Místní akční skupina Hornolidečsko v souladu s Integrovanou územní strategií Místní akční skupiny Hornolidečska vyhlašuje 1. kolo výzvy k předkládání žádostí o finanční pomoc na projekty z podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+), investiční záměr b) v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství na období 2004 – 2006.

 

Datum vyhlášení výzvy: 22.8.2005
Datum ukončení příjmu žádostí:   23.9.2005 do 12.00 hod.
 

 

kızılay dershaneler