Projekty MAS » Pohádky a pověsti Hornolidečska a Buchlovských hor

Hlavní opatření:              III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

                                            Záměr A) studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova

Vedlejší opatření:             IV.2.1 Realizace projektu spolupráce


Předmětem projektu Spolupráce je sesbírání a vydání pověstí z území MAS Hornolidečska a MAS mikroregionu Buchlov. Touto netradiční formou chceme propagovat naše území jak pro místní obyvatele, tak pro návštěvníky MAS. Na obou územích budou sesbírány místní pověsti, bajky a pohádky, které se dříve předávaly v rodinách, představovaly velmi cenou hodnotu, naplňovaly nejeden večer tajemnou atmosférou a upevňovaly rodinné vztahy. Výstupem projektu budou tak hodnotné materiály, které budou zachovávat kulturní dědictví pro další generace a zároveň netradiční, ale přitažlivou formou propagovat území jak samotným obyvatelům, tak návštěvníkům. Vzhledem k tomu, že pověsti budou zdokumentovány v původním místním (valašském a slováckém nářečí), stanou se také zajímavým studijním materiálem pro základní školy. 

Hlavním opatřením bylo vybráno opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. V rámci tohoto opatření budou sesbírány a zdokumentovány pověsti, bajky a pohádky z obou území MAS (kulturně-historické podklady, archivní materiály a dokumentace), bude pořízena fotodokumentace a následně budou sesbírané materiály publikovány v knižní podobě. Publikace budou vydány za každou MAS zvlášť, budou dochovávat kulturní dědictví pro další generace a netradiční, ale zajímavou formou propagovat obě území.

Vedlejším opatřením bylo zvoleno opatření IV.2.1 Realizace projektu spolupráce - rozvoj a propagace. Toto opatření umožní zajištění koordinace a realizace projektu Spolupráce a propagaci.


 Dne 20.4.2010 se v zasedací místnosti MAS Hornolidečsko konalo veřejné projednání projektu "Pohádky a pověsti Hornolidečska a Buchlovských hor". Smyslem projednání bylo zjistit, zda má projekt podporu u zástupců a obyvatel regionu. Veřejného projednání se zůčastnilo 10 zástupců především z řad starostů obcí, ale také z řad studentů a jiných dotčených skupin. Všichni účastnící se shodli na smysluplnosti projektu a vyjádřili mu svoji podporu, z jednání vzešly také zajímavé názory a návrhy na zlepšení projektu.

Zápis z veřejného projednání

 


Dne 30.6.2010 byl projekt "Pohádky a pověsti Hornolidečska a Buchlovských hor" zaregistrován na pracovišti SZIF v Praze. Rozhodnutí o podpoření toho projektu bude známo na podzim letošního roku.


Žádost o dotaci na projekt spolupráce "Pohádky a pověsti Hornolidečska a Buchlovských hor" byla dne 19.11.2010 schválena a projekt je tak připraven k realizaci.

 


Práce na tomto projektu spolupráce se nezadržitelně blíží ke svému závětu, který je plánován na konec dubna. Pohádky a pověsti jsou již vybrány a kniha čeká na finální úpravy, aby mohla být vydaná. U našich Buchlovských partnerů je již také dokončeno natáčení DVD, které se momentálně upravuje ve střižně. Už brzy tak bude možné vidět plánované výstupy projektu.

 


 

Projekt byl slavnostně zakončen požehnáním nové knihy v Lidečku 6.5.2012. Během léta byly knihy distribuovány do všech domácností na Hornolidečsku. Věříme že se kniha bude líbit a bude roznášet radost a upevňovat vazby k regionu. V brzké době bude dokončeno také animované DVD s vybranými pověstmi.

 

 

 

kızılay dershaneler