Úspěšné projekty » Horní Lideč

Relaxační a turistické centrum Hornolidečska

Žadatel - obec Horní Lideč

Dotační titul: vícezdrojové financování

 


 

Česko-slovenské regionální informační a společenské středisko Hornolidečska

Žadatel - obec Horní Lideč

Dotační titul: INTEREG IIIA Česká tepublika - Slovensko

 


 

Mezinárodní festival Horní Lideč

Žadatel - obec Horní Lideč

Dotační titul: INTEREG IIIA ČR-SR, fond mikroprojektů

 


 

Společná cesta

Žadatel - Základní škola Horní Lideč

Dotační titul: OP Rozvoj lidských zdrojů

 


 

Doprovodné stavby v areálu ekofarmy v Horní Lidči

Žadatel - AGROFYTO, s.r.o.

Dotační titul: MAS Hornolidečska/LEADER 2006

 


 

Rozšíření nabídky služeb v ubatovacím zařízení Horní Lideč

Žadatel - Marie Tkadlecová

Dotační titul: MAS Hornolidečska/LEADER 2007-2013

 


 

Specializovaná prodejna drogerie a domácích potřeb

Žadatel - Hana Slováková

Dotační titul: MAS Hornolidečska/LEADER 2007-2013

 


 

Vybavení výcvikového střediska dobrovolných hasičů pro požární sport

Žadatel - Sbor dobrovolných hasičů Horní Lideč

Dotační titul: MAS Hornolidečska/LEADER 2007-2013