Úspěšné projekty » Študlov

Sportovně turistický areál Študlov

Žadatel - obec Študlov

Dotační titul: INTEREG IIIA Česká republika - Slovensko

 


 

Kulturní dům Študlov

Žadatel - obec Študlov

Dotační titul: MAS Hornolidečska/LEADER 2007-2013


Vybudování zimoviště pro skot

Žadatel - AG - Stema, s.r.o.

Dotační titul: MAS Hornolidečska/LEADER 2007-2013