CLLD 2014-2020 » Strategie CLLD 2014 - 2020

Strategei komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období 2014 - 2020 byla schválena na jednání Valné hromady dne 23.3.2016. Žádost o financování stragie byla podána 30.3.2016. Aktuální verze strategie včetně příloh je ke stažení níže.

 

Střednědobá evaluace realizace strategie MAS Hornolidečska 2014-2020

 

Evaluační zpráva (30.6.2019)

 


Schválené verze strategie

 

Změna č. 1 Strategie MAS Honrolidečska 2014-2020 - nový programový rámec OPŽP (23.7.2018)


Strategie 2014 - 2020 (13.4.2017)

 

Přílohy:

 


Průběžné verze dokumentů

Strategie 2014 - 2020 (verze II aktuální) Strategie 2014 - 2020 (verze I)

Finanční plán a indikátory (verze II aktuální) Finanční plán a indikátory (verze I)

Analýza rizik

Popis zapojení veřejnosti (verze II aktuální) Popis zapojení veřejnosti do přípravy strategie (verze I)

Kotlíkové dotace

12. 9. 2023 - 30.8.2024

NZÚ Light

CLLD 2014-2020

 
 

Rychlý kontakt

MAS Hornolidečska, z.s.
Sídlo: Lidečko 467, PSČ 756 12

Kancelář: Lidečko 36, PSČ 756 12 (buodva ZŠ Lidečko)

ID datové schránky: 7uyxvcg

 

IČ: 266 76 109
mail@mashornolidecska.cz

www.mashornolidecska.cz

 

více ZDE

 

 

kızılay dershaneler