CLLD 2014 - 2020 » Strategie CLLD 2014 - 2020

Strategei komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období 2014 - 2020 byla schválena na jednání Valné hromady dne 23.3.2016. Žádost o financování stragie byla podána 30.3.2016. Aktuální verze strategie včetně příloh je ke stažení níže.

 

Schválené verze dokumentů


Strategie 2014 - 2020

Finanční plán a indikátory

Analýza rizik

Popis zapojení veřejnosti

 

 

Průběžné verze dokumentů

Strategie 2014 - 2020 (verze II aktuální) Strategie 2014 - 2020 (verze I)

Finanční plán a indikátory (verze II aktuální) Finanční plán a indikátory (verze I)

Analýza rizik

Popis zapojení veřejnosti (verze II aktuální) Popis zapojení veřejnosti do přípravy strategie (verze I)