Projekty MAS » MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

 

MAS Hornolidečska ve spolupráci se Sdružením místních samospráv (SMS ČR) realizovala v období 1. 10. 2014 - 30. 11. 2015 projekt s názvem „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů". Tento projekt byl finančně podpořen z Evropského sociálního fondu (ESF), z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

Cílem projektu bylo prostřednictvím platformy MAS zvýšit efektivitu řízení veřejné správy a místní samosprávy obcí. V rámci projektu vymezilo SMS ČR celkem 5 tematických oblastí, přičemž si každá zúčastněná MAS vybrala 3 z nich. Prioritní oblast Snížení administrativní zátěže obecních úřadů byla automaticky přiřazena k vybraným tématům. MAS Hornolidečska si vybrala následující oblasti.

Prioritní oblasti rozvoje:

1.      Regionální školství

2.      Odpadové hospodářství

3.      Doprava

4.      Protipovodňové a krizové řízení

5.      Zaměstnanost

6.      Snížit administrativní zátěž obecních úřadů

 

Do projektu bylo zapojeno celkem 72 MAS z 10 krajů ČR a více než 1000 obcí. Během projektu byla monitorována činnost veřejné správy a z ní vyhotovena studie současného stavu. Jedním z výstupů projektu bylo vytvoření publikace:  Jak se vám líbí náš venkov, poukazující na příklady dobré praxe z ČR a členských států EU. Publikace představuje možnosti řešení místních problémů. Hlavním výstupem projektu byla Strategie spolupráce obcí na platformě MAS, kterou je možné stáhnout kliknutím na odkaz níže.

Strategie spolupráce obcí

 

 


Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR)

Sdružení místních samospráv ČR představuje silnou a odvážnou apolitickou profesní organizací hájící zájmy obcí, městysů, a měst na principech demokracie, vzájemného solidárního přístupu a rovnosti všech členů s cílem soustavně usilovat o důstojné, soběstačné a nediskriminační postavení obcí městysů a měst v systému veřejné správy. Sdružení místních samospráv ČR bylo založeno v lednu roku 2008 a v současnosti čítá 1069 obcí a měst v Komoře obcí a 12 neziskových subjektů v Komoře organizací. V drtivé většině se jedná o členy se zájmem o rozvoj venkova či o spolupráci měst s venkovským prostorem. Sdružení místních samospráv je členěno do 13 krajských organizací. Starostové v krajích si sami hájí svá práva i zájmy. Všechny obce sdružení tvoří členství, které svá stanoviska prosazuje vůči ústřední státní správě i parlamentu. Členem se může stát každá obec či město, která souhlasí s našimi principy. Podmínkou vstupu je souhlas obecního zastupitelstva.

 Motto SMS ČR:


„Náš stát nezbohatne, pokud jeho obce zchudnou!"

 


 

 

bann-mas 

Naše MAS se zapojila do projektu s názvem "MAS jako nástroj pro efektivní chod úřadů", jehož garantem je Sdružení místních samospráv ČR.

 


 

 


SMS_CR_zahlavi_logo

 

 

 

kızılay dershaneler