Projekty MAS » MAS MEZI SEBOU

 

MAS Hornolidečska, z.s. je zapojena do projektu spolupráce společně s dalšími 4 MAS: MAS Východní Slovácko, z.s., MAS Buchlov, z.s, MAS Staroměstko, z.s. a Jižní Haná, o.p.s.. Cílem projektu spolupráce je předávání si zkušeností a příkladů dobré praxe v 5 oblastech:


1. Transparentní výběr projektů
2. Regionální rozvoj a rozvojové aktivity území MAS s využitím platformy MAS
3. Etický kodex s uplatňováním principů LEADER
4. Organizační struktura MAS jako obecně prospěšné společnosti
5. Organizační struktura MAS jako zapsaného spolku.

 

V rámci projektu byla vytvořena metodika mapující výše uvedené oblasti. Metodiku je možné stánout ZDE

 

Základní údaje o projektu:
Název projektu: MAS MEZI SEBOU
Reg. č. projektu: 15/22/421a/672/000002
Dotační program: Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, opatření IV.2.1.

loga-MAS

 

loga

 

 

kızılay dershaneler