Projekty MAS » MAP rozvoje vzdělávání Vsetínsko I

 

MAS Hornolidečska se jako partner zapojila do projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vsetín". Více informací zde.

 

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve spávním obvodu s rozšířenou působností Vsetín

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000360

 

 

Publicita

 

 

 

 

 

kızılay dershaneler