CLLD 2014 - 2020

Integrovaná strategie území MAS Hornolidečska vzniká ve spolupráci se všemi místními aktéry, kteří mají zájem o rozvoj našeho regionu. Jedná se o ucelený dokument, který analyzuje potřeby území a přináší opatření, jejichž prostřednictvím mají být tyto potřeby realizovány.

 

Samotný dokument bude sloužit jako podklad pro nastavení finančního rámce pro uspokojování potřeb území v návaznosti na nové programovací období 2014 - 2020. Do jeho přípravy jsou zapojeni zástupci veřejné správy, podnikatelů, zemědělců, neziskových organizací a občanů obcí v území. Cílem je připravit funkční strategický dokument, který umožní efektivní rozvoj území ať už díky prostředkům vyčleněných z EU či z jiných zdrojů.

 

Metodické materiály a informace o přípravě programovacího období 2014 - 2020

 

 

logoZK

Příprava Integrované strategie území MAS Hornolidečska na období 2014 - 2020 byla spolufinancována z operačního programu Technická pomoc a z rozpočtu Zlínského kraje