MAS Hornolidečska » Orgány MAS

Předseda (statutární orgán) MAS Hornolidečska:

Obec Lidečko
Ing. Vojtěch Ryza, starosta obce Lidečko
tel.: 571 447 945
mobil: 731 163 586
e-mail: starosta@lidecko.cz

 

 

Místopředseda MAS Hornolidečska:

JRZ, s.r.o.
Ing. Radek Zicha
tel.: 603 972 559
e-mail: radekzicha@centrum.cz

 

 

Vedoucí manažer MAS Hornolidečska:

Aleš Lahoda
mobil: 604 628 026
e-mail: lahoda@mashornolidecska.cz

 

 

Programový výbor MAS (Rozhodovací orgán)

 

 

Kontrolní a revizní komise MAS (Kontrolní orgán)

 

 

Výběrová komise MAS (Výběrový orgán)

 

 

Valná hromada MAS (seznam členů):

 

 

Archiv složení orgánů MAS