Projekty MAS » MAP rozvoje vzdělávání Vsetínsko III

MAS Hornolidečska se jako partner zapojila do projektu "MAP rozvoje vzdělávání Vsetínsko III". MAP rozvoje vzdělávání Vsetínsko III plynule navazuje na předchozí projekt místního akčního plánování II. Stejně jako v předchozích letech je do projektu zapojeno 32 obcí z ORP Vsetín a 2 obce z ORP Valašské Klobouky. 

Prezentace k projektu

Odkaz na webové stránky projektu 

 

 

Název projektu: MAP rozvoje vzdělávání Vsetínsko III
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019292
Doba realizace: 1.12.2020 - 30.11.2023

Rozpočet: 4 854 665,76 Kč

 

publicita

 

 

kızılay dershaneler