Projekty MAS

MAP rozvoje vzdělávání Vsetínsko III

 

Název projektu: MAP rozvoje vzdělávání Vsetínsko III
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019292
Doba realizace: 1.12.2020 - 30.11.2023
Rozpočet: 4 854 665,76 Kč

 

MAS Hornolidečska se jako partner zapojila do projektu "MAP rozvoje vzdělávání Vsetínsko III". MAP rozvoje vzdělávání Vsetínsko III plynule navazuje na předchozí projekt místního akčního plánování II. Stejně jako v předchozích letech je do projektu zapojeno 32 obcí z ORP Vsetín a 2 obce z ORP Valašské Klobouky. Více informací zde

 


MAS Hornolidečsko - pomáháme zvyšovat kvalitu neformální vzdělávání

 

Název projektu: MAS Hornolidečsko - pomáháme zvyšovat kvalitu neformální vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016569
Termín realizace: 1.1.2020 - 31.12.2022
Celková výše dotace: 4.331.912, 72 Kč.

 

MAS Hornolidečska se zapojila do výzvy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projektem chceme podpořit NNO v jejich činnosti, práci s dětmi a mládeží a rozvoji NNO. Projekt si klade za cíl stabilizovat, podporovat a rozvíjet neformální vzdělávání v neziskových organizacích.

 


MAP rozvoje vzdělávání Vsetínsko II

 

Název projektu: MAP rovzoje vzdělávání Vsetínsko II
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008520
Doba realizace: 1.12.2017 - 30.11.2020

 

MAS Hornolidečska se jako partner zapojila do projektu "MAP rozvoje vzdělávání Vsetínsko II". Více informací zde.

 


MAP rozvoje vzdělávání Vsetínsko I

 

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve spávním obvodu s rozšířenou působností Vsetín
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000360

 

MAS Hornolidečska se jako partner zapojila do projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vsetín". Více informací zde.

 


Zachování tradic a kulturního dědictví Hornolidečska a Buchlovska

Partner projektu: MAS mikroregionu Buchlov

Termín realizace: 1.1.2009 - 28.2.2011

Rozpočet: 5 000 000

Výstupy:

 • 100 ks valašských krojů
 • 168 ks valašských dětských krojů
 • 68 ks slováckých krojů
 • 28 ks dětských slováckých krojů

Popis projektu: Projekt řeší nedostatek krojů pro zachování tradic, kulturního a historického bohatství MAS Hornolidečska a MAS mikroregionu Buchlov. Umožní činnost souborů a spolků, které jsou významným prvkem nejen prezentace území, ale také zdrojem kulturního a společenského života v obcích mikroregionu a přispívají k pocitu sounáležitosti k danému území.

 


Pohádky a pověsti Hornolidečska a Buchlovských hor

Partner projektu: MAS mikroregionu Buchlov

Termín realizace: 1.1.2010 - 31.10.2011

Rozpočet: 5 000 000

Výstupy:

 Hornolidečsko

 • - Sesbíraných a zdokumentovaných cca. 30 pověstí
 • - 5 000 ks publikace pověstí Hornolidečska vtištěné podobě. Jedna publikace bude obsahovat všechny sesbírané pověsti
 • - 5000 ks CD se zvukovými nahrávky vyprávěných pověstí ve valašském nářečí. Namluveny budou všechny pověsti rodilou mluvčí
 • - 1000 ks DVD skreslenými pohádkami formou večerníčku. DVD bude obsahovat cca. 10 - 15 příběhů

Buchlov

 • - Sesbíraných a zdokumentovaných cca. 20 pověstí
 • - 5000 ks publikace pověstí zBuchlovských hor vtištěné podobě. Jedna publikace bude obsahovat všechny sesbírané pověsti
 • - 1000 ks DVD

Popis projektu: V rámci projektu budou sesbírány a zdokumentovány pověsti, bajky a pohádky z obou území MAS (kulturně-historické podklady, archivní materiály a dokumentace), bude pořízena fotodokumentace a následně budou sesbírané materiály publikovány v knižní podobě. Publikace budou vydány za každou MAS zvlášť, budou dochovávat kulturní dědictví pro další generace a netradiční, ale zajímavou formou propagovat obě území.

 


 

Síťování místních produktů na Valašsku

 

Partneři projektu: MAS Ploština, MAS Rožnovsko, MAS Valašsko Horní Vsacko, MAS Kelečsko Lešensko Starojicko, Luhačovské Zálesí.

Termín realizace: 1.1.2012 - 15.8.2013

Rozpočet:1 924 000

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na propagaci místních výrobků veřejnosti a na síťování místních producentů, výrobců a odběratelů působících v různých odvětvích místního hospodářství (zemědělci, podnikatelé ve službách cestovního ruchu, neziskové organizace, příspěvkové organizace, veřejná správa). Hlavním výstupem projektu bude vytvořená databáze místních výrobců a nová regionální známka „Kvalita z Valašska“, která zaručí kvalitu výrobku konečným uživatelům. V prvotní fázi bude projekt zaměřený především na potravinářské komodity, později bude rozšířen i o řemeslné výrobky.

 


Život a historie vypálených obcí, aneb "ZNÁTE NÁS?"

Smyslem projektu je "spojit podobné osudy" obcí v ČR, které byly za 2. světové války vypáleny, upozornit na tyto historické činy očima současných dětí a studentů v regionu. Projekt je pojat jako retrospektiva současného života mladých, který ovlivnily vzpomínky na minulost jejich rodičů nebo prarodičů nebo jen dnešní život v kdysi vypálené obci či jejím okolí. Projekt spolupráce si klade za cíl zapojit mladou generaci do této společné historie a do budoucna převzít štafetu nezapomnění na tyto skutky. Zároveň dojde k tvorbě uceleného materiálu a širšímu zveřejnění i informací o dalších obcích, které jsou v pozadí mediálně známých Lidic pozapomenuty anebo o nich veřejnost příliš neví.

Více zde.

 


Od trnkové stezky k Jižnímu Valašsku

 

Partneři projektu: MAS Ploština, Luhačovské Zálesí, MAS Vizovicko a Slušovicko

Termín realizace: 1.12.2012 - léto 2014

Rozpočet projektu: 1 867 000 Kč

Popis projektu:

Projekt je primárně zaměřen na kontinuální zkvalitňování již vytvořeného produktu cestovního ruchu Trnková stezka|Jižní Valašsko. Tento produkt vzniká přibližně od roku 2010 ve spolupráci 3 MAS Zlínského kraje (Luhačovské Zálesí, Vizovicko a Slušovicko a Ploština), přičemž aktuální verze projektu počítá s rozšířením území o další MAS – Hornolidečsko. Záměrem projektu je jednak teritoriální rozšíření produktu, dále pak další zkvalitnění a obecně propagace daného produktu cestovního ruchu včetně vzdělávacích, informačních a školících akcí.

 


MAS MEZI SEBOU

 

MAS Hornolidečska, z.s. je zapojena do projektu spolupráce společně s dalšími 4 MAS: MAS Východní Slovácko, z.s., MAS Buchlov, z.s, MAS Staroměstko, z.s. a Jižní Haná, o.p.s.. Cílem projektu spolupráce je předávání si zkušeností a příkladů dobré praxe

 


MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Místní akční skupina Hornolidečska aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

MAS

 

 


 

 

 

 

kızılay dershaneler