Projekty MAS

Zachování tradic a kulturního dědictví Hornolidečska a Buchlovska"

Partner projektu: MAS mikroregionu Buchlov

Termín realizace: 1.1.2009 - 28.2.2011

Rozpočet: 5 000 000

Výstupy:

 • 100 ks valašských krojů
 • 168 ks valašských dětských krojů
 • 68 ks slováckých krojů
 • 28 ks dětských slováckých krojů

Popis projektu: Projekt řeší nedostatek krojů pro zachování tradic, kulturního a historického bohatství MAS Hornolidečska a MAS mikroregionu Buchlov. Umožní činnost souborů a spolků, které jsou významným prvkem nejen prezentace území, ale také zdrojem kulturního a společenského života v obcích mikroregionu a přispívají k pocitu sounáležitosti k danému území.

 


Pohádky a pověsti Hornolidečska a Buchlovských hor"

Partner projektu: MAS mikroregionu Buchlov

Termín realizace: 1.1.2010 - 31.10.2011

Rozpočet: 5 000 000

Výstupy:

 Hornolidečsko

 • - Sesbíraných a zdokumentovaných cca. 30 pověstí
 • - 5 000 ks publikace pověstí Hornolidečska vtištěné podobě. Jedna publikace bude obsahovat všechny sesbírané pověsti
 • - 5000 ks CD se zvukovými nahrávky vyprávěných pověstí ve valašském nářečí. Namluveny budou všechny pověsti rodilou mluvčí
 • - 1000 ks DVD skreslenými pohádkami formou večerníčku. DVD bude obsahovat cca. 10 - 15 příběhů

Buchlov

 • - Sesbíraných a zdokumentovaných cca. 20 pověstí
 • - 5000 ks publikace pověstí zBuchlovských hor vtištěné podobě. Jedna publikace bude obsahovat všechny sesbírané pověsti
 • - 1000 ks DVD

Popis projektu: V rámci projektu budou sesbírány a zdokumentovány pověsti, bajky a pohádky z obou území MAS (kulturně-historické podklady, archivní materiály a dokumentace), bude pořízena fotodokumentace a následně budou sesbírané materiály publikovány v knižní podobě. Publikace budou vydány za každou MAS zvlášť, budou dochovávat kulturní dědictví pro další generace a netradiční, ale zajímavou formou propagovat obě území.

 


 

Vybavení pro krizové řízení MAS Hornolidečska a MAS Ploština"

Partner projektu: MAS Ploština

Termín realizace: 1.2.2010 - 30.4.2011

Rozpočet: 5 000 000

Výstupy:

 Hornolidečsko

 • - 15 ks kalové motorové čerpadlo
 • - 15 ks plovoucí čerpadlo
 • - 15 ks Elektrocentrála
 • - 30 ks vysoušeč
 • - 30 ks baterie sLED diodami pro noční zásahy
 • - 15 ks Motorová pila
 • - 75 ks pracovní požární pláštěnka skalhotami (pro každou jednotku SDH 5 ks)

Ploština

 • - 11 ks kalové motorové čerpadlo
 • - 11 ks plovoucí čerpadlo
 • - 11 ks Elektrocentrála
 • - 22 ks vysoušeč
 • - 22 ks baterie sLED diodami pro noční zásahy
 • - 11 ks Motorová pila
 • - 55 ks pracovní požární pláštěnka skalhotami (pro každou jednotku SDH 5 ks)
 • - 1 ks elektronická časomíra
 • - 1 ks motorová stříkačka

Popis projektu: předmětem projektu je pořízení vybavení pro řešení krizových situací, kterým bude disponovat každá jednotka Sboru dobrovolných hasičů v obou MAS. V případě vzniku krizových situací v důsledku živelné katastrofy, bude moci být toto vybavení koncentrováno do jednoho případně několika míst, čímž se zefektivní a zkvalitní účinnost zásahu.

 


 

"Síťování místních produktů na Valašsku"

 

Partneři projektu: MAS Ploština, MAS Rožnovsko, MAS Valašsko Horní Vsacko, MAS Kelečsko Lešensko Starojicko, Luhačovské Zálesí.

Termín realizace: 1.1.2012 - 15.8.2013

Rozpočet:1 924 000

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na propagaci místních výrobků veřejnosti a na síťování místních producentů, výrobců a odběratelů působících v různých odvětvích místního hospodářství (zemědělci, podnikatelé ve službách cestovního ruchu, neziskové organizace, příspěvkové organizace, veřejná správa). Hlavním výstupem projektu bude vytvořená databáze místních výrobců a nová regionální známka „Kvalita z Valašska“, která zaručí kvalitu výrobku konečným uživatelům. V prvotní fázi bude projekt zaměřený především na potravinářské komodity, později bude rozšířen i o řemeslné výrobky.

 


 

"Od trnkové stezky k Jižnímu Valašsku"

 

Partneři projektu: MAS Ploština, Luhačovské Zálesí, MAS Vizovicko a Slušovicko

Termín realizace: 1.12.2012 - léto 2014

Rozpočet projektu: 1 867 000 Kč

Popis projektu:

Projekt je primárně zaměřen na kontinuální zkvalitňování již vytvořeného produktu cestovního ruchu Trnková stezka|Jižní Valašsko. Tento produkt vzniká přibližně od roku 2010 ve spolupráci 3 MAS Zlínského kraje (Luhačovské Zálesí, Vizovicko a Slušovicko a Ploština), přičemž aktuální verze projektu počítá s rozšířením území o další MAS – Hornolidečsko. Záměrem projektu je jednak teritoriální rozšíření produktu, dále pak další zkvalitnění a obecně propagace daného produktu cestovního ruchu včetně vzdělávacích, informačních a školících akcí.

 

 


 

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Místní akční skupina Hornolidečska aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

MAS

 


MAS MEZI SEBOU

MAS Hornolidečska, z.s. je zapojena do projektu spolupráce společně s dalšími 4 MAS: MAS Východní Slovácko, z.s., MAS Buchlov, z.s, MAS Staroměstko, z.s. a Jižní Haná, o.p.s.. Cílem projektu spolupráce je předávání si zkušeností a příkladů dobré praxe