Partneři

MAS Mikroregionu Buchlov (CZ) -  hospodaří na celém území Mikroregionu Buchlov, který sdružuje 14 obcí. Území MAS je jednotné, kompaktní a logicky soudržné. Všechny obce mikroregionu vykazují shodné charakteristiky v zásadních skutečnostech, jako je hustota obyvatelstva, přirozený úbytek obyvatelstva i způsob zemědělského hospodaření a potenciální směry rozvoje průmyslu a cestovního ruchu.

Mikroregion Buchlov se nachází v západní a severozápadní části okresu Uherské Hradiště v těsné blízkosti okresního města Uherské Hradiště, které je rovněž hlavním správním střediskem, střediskem obchodu a pracovních příležitostí pro zájmové území. Okres Uherské Hradiště se nachází v jihovýchodní části České republiky. Sousedními okresy jsou okresy Zlín, Kroměříž, Hodonín a Trenčín, s nímž tvoří okres Uherské Hradiště hranici mezi Českou a Slovenskou republikou. Okres Uherské Hradiště patří do Zlínského kraje, spolu s Olomouckým krajem tvoří jednotku NUTS II Střední Morava. Mikroregion Buchlov je tvořen katastrálním územím 14-ti obcí, které jsou členy svazku obcí, jsou to: Boršice, Břestek, Buchlovice, Hostějov, Medlovice, Modrá, Osvětimany, Salaš, Staré Hutě, Stříbrnice, Stupava, Tupesy, Velehrad, Zlechov. Na území mikroregionu žije přes 12 tisíc obyvatel.

 


MAS Ploština (CZ) -  je součástí NUTS II Střední Morava, Zlínského kraje, okresu Zlín. Leží na hranicích okresu Zlín a Vsetín, sousedí s mikroregionem Hornolidečsko, Vizovicko, Jižní Valašsko a Luhačovské Zálesí. MAS Ploština se rozkládá na území 9 obcí a 2 měst: Brumov - Bylnice, Valašské Klobouky, Křekov, Haluzice, Loučka, Újezd, Vysoké Pole, Drnovice, Tichov, Vlachovice a Vlachova Lhota. Jedná se o mikroregion s celkovým počtem 16 305 obyvatel a rozlohou 164,4 km². Hustota osídlení je 99 obyvatel/ km².MAS Hornolidečska a MAS Ploština spolu bezprostředně sousedí. Převážná část obou území se nachází v CHKO Beskydy a CHKO Bílé Karpaty, které patří mezi největší CHKO v ČR, vyznačují se velkým množstvím přírodních rezervací, maloplošných chráněných území a patří k jedněm z nejzachovalejších velkoplošných území s krajinou výrazně vytvářenou člověkem. Celá oblast je důležitou součástí ÚSES - nadregionálních a regionálních biocenter a biokoridorů. Území obou MAS patří mezi nejhornatější a nejlesnatější území v celé České republice.

 


MAS Horňácko a Ostrožsko (CZ) -  se nachází v jihovýchodní části Moravského Slovácka, na části okresů Hodonín a Uherské Hradiště. Jižní část regionu MAS kopíruje státní hranice se Slovenskem, v dostupné vzdálenosti je také území Rakouska.K významným sídlům regionu patří město Uherský Ostroh, které bylo v historii sídlem Ostrožského panství se sídlem na zdejším zámku. Druhým největším městem MAS je město Hluk a důležité postavení má také Ostrožská Nová Ves, a to s ohledem na výraznou atraktivitu a přítomnost sirnatých lázní. V jižní části MAS je klíčovým příhraničním centrem Velká nad Veličkou. Celý prostor lze s výjimkou několika větších sídel charakterizovat jako venkovský, a to se všemi problémy a potížemi, kterými trpí současný venkov.

 

 


 

Mikroregion Púchovská dolina (SK) -  je dobrovolné združení obcí Dohňany, Lazy pod Makytou, Lúky, Lysá pod Makytou, Mestečko, Púchov a Vydrná. Leží v západním Slovensku, v Trenčínském kraji, u hranic s Českou republikou a přímo sousedí s mikroregionem Hornolidečska. K nejvýznamnějším historickým památkám patří kostel sv. Bartoloměje apoštola v Lúkach, Župný dom a Archeologické muzeum púchovskej kultury v Púchově, kostel sv. Cyrila a Metoděje v Dohňanech, zvonice v Lysé pod Makytou, římsko-katolicky kostel a kostel evangelický v Lazech pod Makytou, torzo opevnění púchovské kultury v Mestečku

 

 


 

MAS Naše Považie (SK) - vznikla v roce 2007 za účelem využití příležitosti financovaní rozvoje svého území z Programu rozvoje venkova Slovenské republiky se zaměřením se na osu 4 - přístup LEADER. Cílem je najít v regionu nové možnosti a příležitosti, podpořit a zabezpečit jejich využití a zvýšit sociálně-ekonomickou úroveň života na venkově.
MAS Naše Považie združuje 44 samospráv okresů Považská Bystrica a Púchov, partnery z oblasti podnikatelského a neziskového sektoru působících na území těchto samospráv i fyzické osoby. Všichni členové mají možnost podílet se na rozvoji regionu a spolu vytvářejí místní partnerství, jehož úlohou je vytvoření, implementace a řízení strategie rozvoje území na místní úrovni.

 

 


Kotlíkové dotace

12. 9. 2023 - 30.8.2024

NZÚ Light

 

Loga partnerů

zde budou loga partnerů

 

Rychlý kontakt

MAS Hornolidečska, z.s.
Sídlo: Lidečko 467, PSČ 756 12

Kancelář: Lidečko 36, PSČ 756 12 (buodva ZŠ Lidečko)

ID datové schránky: 7uyxvcg

 

IČ: 266 76 109
mail@mashornolidecska.cz

www.mashornolidecska.cz

 

více ZDE

 

 

kızılay dershaneler