Projekty MAS » MAP rozvoje vzdělávání Vsetínsko IV

 

logo

 

MAS Hornolidečska se jako partner zapojila do projektu "MAP rozvoje vzdělávání Vsetínsko IV". MAP rozvoje vzdělávání Vsetínsko IV plynule navazuje na předchozí projekty místního akčního plánování pro oblast vzdělávání I. - III. Mimo společné plánování se projekt zaměřuje na realizaci tzv. implementačních aktivit podporujících zavádění moderních didaktických metod a nástrojů, rozvoj potenciálu každého žáka, spolupráci v území, a to jak v oblasti rozvoje kompetencí pracovníků ve vzdělávání, tak oblasti programů pro děti a žáky. Stejně jako v předchozích letech je do projektu zapojeno 32 obcí z ORP Vsetín a 2 obce z ORP Valašské Klobouky (Študlov + Valašské Příkazy) a 78 mateřských a zákaldních škol působících v tomto území. 

Prezentace k projektu

 

Webové stránky projektu: MAP rovzoje vzdělávání Vsetínsko IV

 

Název projektu: MAP rozvoje vzdělávání Vsetínsko IV
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008342
Doba realizace: 1.12.2023 - 31.12.2025 

Rozpočet projektu: 10.555.152,30 Kč
Příjemce - hlavní partner: Město Vsetín
Partneři bez finančního příspěvku: MAS Hornolidečska, z. s., Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, z. s., MAS Střední Vsetínsko, z. s.


 

 

 

kızılay dershaneler