Kotlíkové dotace II

 

logo

 

Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje II

 

Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje II byl vyhlášen dne 30. 6. 2023.
Příjem formulářů Žádostí o poskytnutí dotace probíhá od 12. 9. 2023 od 8:00 h do 30. 8. 2024 do 13:00 hod.

 

MAS Hornolidečska poskytuje konzultace žadatelům při vyplnění a podání žádosti o dotaci a následného vyúčtování na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících min. třídu 3 dle ČSN EN 303-5 za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje. Podpora bude poskytována pouze na zdroje tepla specifikované ve schváleném textu programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí 2021 - 2027, tj. na zdroje, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES.

 

Ověření podporovaného kotle je možné na: https://svt.sfzp.cz

 


O dotaci si mohou žádat vlastníci nebo spoluvlastníci:

  • rodinných domů,
  • bytů v bytových domech,
  • rekreačních objektů, ve kterých žadatel o dotaci trvale bydlí; žadatel je povinen doložit trvalý pobyt některého z členů domácnosti počínající 24 měsíců nebo více před podáním žádosti o podporu.

Nárok na kotlíkovou dotaci mají domácnosti, ve kterých:

  • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidními důchod 3. stupně,
  • žadatel nebo jiný člen domácnosti v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).

 


Kolik můžete získat:

Domácnosti mohou získat dotaci na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3., 4. nebo 5. emisní třídu ve výši až 95 %, a to maximálně:

  • kotel výhradně na biomasu - RUČNÍ nebo AUTOMATICKÉ přikládání: max. 130.000 Kč,
  • tepelné čerpadlo: max. 180.000 Kč,

 


Termíny:

Datum vyhlášení Programu: 30. 6. 2023

Datum zahájení příjmu Žádostí: 12. 9. 2023 od 8:00 hod.

Datum ukončení příjmu Žádostí: 30. 8. 2024 v 13:00 hod.

Časová způsobilost výdajů: od 1.1.2021 - 30.9.2026.   

 

Datum a čas přijetí elektronického formuláře Žádosti není rozhodující pro stanovení pořadí Žádosti. 

 

Podrobné informace o Programu, podmínky a fomruláře jsou k dipozici na stránkách Zlínského kraje: www.kr-zlinsky.cz/kotliky. Kontaktní kotlíková linka: 577 043 411.

 


Pomůžeme vám:

  • s vyplněním formuláře žádosti o dotaci
  • s kontrolou a kompletací příloh k žádosti o dotaci
  • po realizaci projektu s vyúčtováním

Ve spolupráci se Zlínským krajem vám nabízíme administraci a pomoc s vyřízením dotace ZDARMA.

 


Kontakty na Místní akčí skupinu Hornolidečska:

MAS Hornolidečska, z.s.

kancelář: Lidečko 36, 756 15 Lidečko (budova ZŠ Lidečko)

 

Kontaktní osoby: 

Adam Pavlík, tel.: 605 383 639‬

Aleš Lahoda: tel.: 604 628 026

Hana Trochtová, tel.: 734 882 200

 

Kontaktní e-mail: kotliky@mashornolidecska.cz 

 

!!! SCHŮZKU JE NUTNÉ PŘEDEM DOMLUVIT TELEFONICKY NEBO e-mailem !!!

Před návštěvnou kanceláře doporučujeme prostudovat si podmínky Programu a přichystat si potřebné přílohy. Formuláře jsou k dispozici ke stažení na: www.kr-zlinsky.cz/kotliky.

Kotlíkové dotace

12. 9. 2023 - 30.8.2024

NZÚ Light

 

Rychlý kontakt

MAS Hornolidečska, z.s.
Sídlo: Lidečko 467, PSČ 756 12

Kancelář: Lidečko 36, PSČ 756 12 (buodva ZŠ Lidečko)

ID datové schránky: 7uyxvcg

 

IČ: 266 76 109
mail@mashornolidecska.cz

www.mashornolidecska.cz

 

více ZDE

 

 

kızılay dershaneler