AKTUALITY » 2023 » Výběrové řízení na pozici projektového manažera - komunitního pracovníka projektu OPZ+

 
22.08.2023

Výběrové řízení na pozici projektového manažera - komunitního pracovníka projektu OPZ+

MAS Hornolidečska, z.s. vypisuje na pozici projektového manažera - komunitního pracovníka projektu OPZ+ výběrové řízení.

 

Přihlášky o zaměstnání přijímáme do 15.9.2023 do 12 hod.

 

Přihlášky mohou uchazeči podat:

  • e-mailem: lahoda@mashornolidecska.cz
  • Písemně (nebo osobně) na adresu: MAS Hornolidečska, z.s., adresa kanceláře: Lidečko 36, PSČ 756 15

Nabídka uchazeče bude obsahovat:

  • Přihlášku, ve které bude uvedeno: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní spojení - telefon a e-mailovou adresu, datum, podpis, foto vítáme
  • Strukturovaný profesní životopis s uvedením dosaženého vzdělání, dosavadních zaměstnání, odborných znalostí a dovedností a případný přehled projektů, ve kterých je anebo byl uchazeč zapojen
  • Motivační dopis
  • Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • Výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší 3 měsíce

Informace o zpracování osobních údajů:
Poskytnuté osobní údaje bude správce: MAS Hornolidečska, z.s., IČO: 26676109, se sídlem Lidečko 467, PSČ 756 15, zpracovávat v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů pro účely výběrového řízení.

 

Průběh výběrového řízení:
Výběrové řízení bude dvoukolové. První kolo proběhne vyhodnocením došlých přihlášek. Druhé kolo bude zahrnovat osobní pohovor. Do druhého kola budou pozváni pouze vybraní uchazeči. Pohovory se uskuteční ve dnech 20.-22.9.2023. Konkrétní termín a čas bude upřesněn s vybranými uchazeči telefonicky.


MAS Hornolidečska, z.s. si vyhrazuje právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici, v případě, že uchazeči nenaplní očekávání organizace.


Informaci o výsledku výběrového řízení obdrží uchazeči písemně na uvedenou e-mailovou adresu nejpozději do 30.9.2023


Případné dotazy zodpoví: Aleš Lahoda, mob.: 604 628 026, e-mail: lahoda@mashornolidecska.cz

 

Podrobné informace k výběrovému řízení ke stažení zde.

 

Kotlíkové dotace

12. 9. 2023 - 30.8.2024

NZÚ Light

AKTUALITY

 
 

Rychlý kontakt

MAS Hornolidečska, z.s.
Sídlo: Lidečko 467, PSČ 756 12

Kancelář: Lidečko 36, PSČ 756 12 (buodva ZŠ Lidečko)

ID datové schránky: 7uyxvcg

 

IČ: 266 76 109
mail@mashornolidecska.cz

www.mashornolidecska.cz

 

více ZDE

 

 

kızılay dershaneler