Projekty MAS » MAP vzdělávání Vsetínsko

 

MAS Hornolidečska se jako partner zapojila do projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vsetín". Podrobný popis projektu včetně cílů a aktivit najdete v dokumentu Žádost o podporu.

 

Výstupy projektu

Analytická část

Strategický rámec

Akční plán