AKTUALITY » 2019 » MAS Vyhlásila 1. výzvu OPŽP Realizace sídelní zeleně

 
15.03.2019

MAS Vyhlásila 1. výzvu OPŽP Realizace sídelní zeleně

MAS Hornolidečska, z.s. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 v rámci Prioritní osy "4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu", specifický cíl "4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech" na realizaci sídelní zeleně. Příjem žádostí: 15.3.2019 - 30.9.2019. Úplné znění výzvy vč. příloh nalznete zde.

 

AKTUALITY

 
 

Rychlý kontakt

MAS Hornolidečska
Lidečko 467
756 15 Lidečko

ID datové schránky: 7uyxvcg

 

IČ: 266 76 109
mail@mashornolidecska.cz

www.mashornolidecska.cz

 

více ZDE