Strategie 2014 - 2020 » Strategie CLLD 2014 - 2020

Strategei komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období 2014 - 2020 byla schválena na jednání Valné hromady dne 23.3.2016. Žádost o financování stragie byla podána 30.3.2016. Aktuální verze strategie včetně příloh je ke stažení níže.

 

Strategie 2014 - 2020 (verze II aktuální) Strategie 2014 - 2020 (verze I)

Finanční plán a indikátory (verze II aktuální) Finanční plán a indikátory (verze I)

Analýza rizik

Popis zapojení veřejnosti (verze II aktuální) Popis zapojení veřejnosti do přípravy strategie (verze I)

Strategie 2014 - 2020

 
 

Rychlý kontakt

MAS Hornolidečska
Lidečko 467
756 15 Lidečko

ID datové schránky: 7uyxvcg

 

IČ: 266 76 109
mail@mashornolidecska.cz

www.mashornolidecska.cz

 

více ZDE

 

mas