Strategie 2014 - 2020

Integrovaná strategie území MAS Hornolidečska vzniká ve spolupráci se všemi místními aktéry, kteří mají zájem o rozvoj našeho regionu. Jedná se o ucelený dokument, který analyzuje potřeby území a přináší opatření, jejichž prostřednictvím mají být tyto potřeby realizovány.

 

Samotný dokument bude sloužit jako podklad pro nastavení finančního rámce pro uspokojování potřeb území v návaznosti na nové programovací období 2014 - 2020. Do jeho přípravy jsou zapojeni zástupci veřejné správy, podnikatelů, zemědělců, neziskových organizací a občanů obcí v území. Cílem je připravit funkční strategický dokument, který umožní efektivní rozvoj území ať už díky prostředkům vyčleněných z EU či z jiných zdrojů.

 

Metodické materiály a informace o přípravě programovacího období 2014 - 2020

 

Dotazník pro občany k vyplnění ZDE

 

 

 

 

Příprava integrované strategie území MAS Hornolidečska 2014 - 2020 je finančně podpořena z Operačního programu Technická pomoc a z rozpočtu Zlínského kraje.

 

 

Strategie 2014 - 2020

 
 

Rychlý kontakt

MAS Hornolidečska
Lidečko 467
756 15 Lidečko

ID datové schránky: 7uyxvcg

 

IČ: 266 76 109
mail@mashornolidecska.cz

www.mashornolidecska.cz

 

více ZDE

 

mas